• icon_phone
  • icon_zalo
  • icon_zalo
Đợt thi T5/22Học viên: Phạm Thị Kim Phương

Điểm: 7.5

Lớp: Tiếng Anh A2
Đợt thi T5/22Học viên: Nguyễn Thị Đình Phương và Huỳnh Văn Sang

Điểm: 4.5 và 6.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T4/22Học viên: Huỳnh Thị Huyền Trân và Huỳnh Thị Cẩm Tú

Điểm: 7.5 và 8.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T4/22Học viên: Huỳnh Hữu Nghị và Phạm Nguyễn Công Khanh

Điểm: 4.0 và 4.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T4/22Học viên: Đặng Thị Thảo Vy

Điểm: 8.0 và 8.5

Lớp: Tiếng Anh A2
Đợt thi T4/22Học viên: Võ Thị Kim Hồng

Điểm: 7.5 và 7.5

Lớp: Tiếng Anh A2
Đợt thi T4/22Học viên: Nguyễn Thị Yến Nhi và Phan Thị Tường Vi

Điểm: 7.0 và 7.5

Lớp: Tiếng Anh A2
Học viênHọc viên: Nguyễn Thị Mơ

Điểm: Đạt 6.5 và 7.0

Lớp: Tiếng Anh A2
Trần Thị Thùy AnHọc viên: Trần Thị Thùy An

Điểm: 4.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Học viên tiêu biểu kỳ thi tháng 8/2019Học viên: Phạm Thị Bảo Yến

Điểm: 8.0

Lớp: Tiếng Anh A2
Học viên tiêu biểu tháng 12/2019Học viên: Nguyễn Thị Ngọc An

Điểm: 8.5

Lớp: Tiếng Anh A2
Học viên tiêu biểu tháng 09/2019Học viên: Nhóm sinh viên mầm non

Điểm: Đạt

Lớp: Tiếng Anh A2