• icon_phone
  • icon_zalo
  • icon_zalo
Đợt thi T5/23Học viên: Nguyễn Thái Nhựt Trường & NGuyễn Trần Ngọc Ngân

Điểm: 5.0 & 5.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T5/23Học viên: Huỳnh Văn Nhị Em & Nguyễn TẤn Trọng

Điểm: 5.0 và 4.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T4/23Học viên: Ngọc Duyên & Phương Thảo

Điểm: 5.0 & 5.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T4/23Học viên: Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyễn Chí Kiệt

Điểm: 5.0 & 5.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T3/23Học viên: Trần Quang Vinh & Phạm Trần Như Quỳnh

Điểm: 4.0 & 5.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T3/23Học viên: Trương Trường Duyy & Nguyễn Bảo Phú

Điểm: 5,5 & 5,5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T2/23Học viên: Lê Tấn Tài, Nguyễn Thị Ngọc Huyền & Nguyễn Thị Ngọc Mẫn

Điểm: 4.0 - 4.5 & 5.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T2/23Học viên: Trần Thij Bảo Ngọc & Huỳnh Kim Hồng

Điểm: 4.0 và 5.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T1/23Học viên: Lâm Cẩm Băng & Phan Ngọc Anh Thư

Điểm: 5.0 và 4.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T10/22Học viên: Nguyễn Thành Tranh & Võ Minh Tấn

Điểm: 6.5 và 7.0

Lớp:
Đợt thi T1/23Học viên: Cao Thị Tuyết Vân & Huỳnh Thị Bảo Trâm

Điểm: 8.0 và 8.5

Lớp:
Đợt thi T1/23Học viên: Đặng Thị Huỳnh Như & Trần Bá Cường Phú

Điểm: 4.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T12/22Học viên: Cao Thiên Kim Tự & Lê Ngọc Pha Lê

Điểm: 7.5

Lớp:
Đợt thi T9/22Học viên: Nhóm học viên K70

Điểm: 4.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T9/22Học viên: Nguyễn Hà Thanh Phúc & Nguyễn Thị Kim Oanh

Điểm: 4.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T8/22Học viên: Đỗ Bạch Như Sen & Nguyễn Kim Vàng

Điểm: 4.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T9/22Học viên: Võ Quốc Việt & Nguyễn Trường Giang

Điểm: 8.0 & 7.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T8/22Học viên: Lại Văn Kiệt & Trịnh Thị Thúy Vy

Điểm: 5.5 và 4.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T8/22Học viên: Nguyễn Thị Mỹ Ly & Nguyễn Thị Thanh Ngân

Điểm: 7.0

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T7/22Học viên: Neang Kim Thin & Lâm Thúy Kiều

Điểm: 6.5

Lớp:
Đợt thi T7/22Học viên: Nguyễn Thị Thanh Phương & Nguyễn Thị Mỹ Nga

Điểm: 8.0 và 8.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T6/22Học viên: Nguyễn Thị Mỹ Huyền và Cao Thị Mạnh Hoài

Điểm: 7.0 điểm

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T6/22Học viên: Trần Huyền Trân

Điểm: 7.5

Lớp:
Đợt thi T6/22Học viên: Phạm Thành Phước và Lê Đức Nhân

Điểm: 6.5 và 8.5

Lớp:
Đợt thi T5/22Học viên: Phạm Thị Kim Phương

Điểm: 7.5

Lớp:
Đợt thi T5/22Học viên: Nguyễn Thị Đình Phương và Huỳnh Văn Sang

Điểm: 4.5 và 6.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T4/22Học viên: Huỳnh Thị Huyền Trân và Huỳnh Thị Cẩm Tú

Điểm: 7.5 và 8.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T4/22Học viên: Huỳnh Hữu Nghị và Phạm Nguyễn Công Khanh

Điểm: 4.0 và 4.5

Lớp: Tiếng Anh B1
Đợt thi T4/22Học viên: Đặng Thị Thảo Vy

Điểm: 8.0 và 8.5

Lớp:
Đợt thi T4/22Học viên: Võ Thị Kim Hồng

Điểm: 7.5 và 7.5

Lớp:
Đợt thi T4/22Học viên: Nguyễn Thị Yến Nhi và Phan Thị Tường Vi

Điểm: 7.0 và 7.5

Lớp:
Học viênHọc viên: Nguyễn Thị Mơ

Điểm: Đạt 6.5 và 7.0

Lớp: